Foto av Arne Hegemann

Arne Hegemann

Docent, Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Arne Hegemann är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology