Foto av Arne Reimers

Arne Reimers

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Arne Reimers är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap