Arnljotur Astvaldsson

Knuten till universitetet, Advokat

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Arnljótur Ástvaldsson är juris doktor i civilrätt (associationsrätt) som forskar och undervisar inom associationsrätt och EU-rätt. 

Forskning:
EU-rätt/EES-rätt.
Associationsrätt.

Undervisning

Internal Market Law (free movement of capital and State monopolies).
EU free trade agreements and external trade law.
EU lagar om bankar och om finansiella institutioner.
Associationsrätt.
Avtalsrätt (förhandling och skrivning av  cross-border avtalar).
Litigating before EU Courts (written and oral pleadings).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Arnljotur Astvaldsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler