Arnljotur Astvaldsson

knuten till universitetet, Advokat

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Arnljótur Ástvaldsson är en isländsk advokat och doktorand som undervisar inom EU-rätt med inriktning på europeisk associationsrätt. Hans handledare är Vilhelm Person och Ulf Maunsbach.

Forskning:
EU-rätt/EES-rätt.
Associationsrätt.
Cross-border avtalar och partnerskapen.
Statsstöd.

Undervisning

Internal Market Law (free movement of capital and State monopolies).
EU free trade agreements and external trade law.
EU lagar om bankar och om finansiella institutioner.
Associationsrätt.
Avtalsrätt (förhandling och skrivning av  cross-border avtalar).
Litigating before EU Courts (written and oral pleadings).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Arnljotur Astvaldsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler