Foto av Ashfaq Ali
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Ashfaq Ali är bioinformatiker vid nationell bioinformatikinfrastructure sverige (NBIS).Han har expertis i analyser av omics data inklusive genuttryck profilering, proteomics, genomics (GWAS) och metabolomics.Hans forskningsintressen innefattar studiedesign och tillämpning av omics-teknik i biomarkerfunn.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Bioinformatik och systembiologi
  • Genetik
  • Biokemi och molekylärbiologi
  • Genetik och förädling
  • Cell- och molekylärbiologi

Nyckelord

  • National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ashfaq Ali är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren