Personlig profil

Forskning

Current research interests

Center for primary health care research (CPF) laboratory
CPF experimental research laboratory is part of Center for primary health care research (CPF). It was established with a goal to understand the pathophysiology of common diseases diagnosed in primary health care and to develop diagnostic and prognostic biomarkers for risk assessment and prevention of chronic diseases, commonly diagnosed in primary health care.

Reserach focus

Our focus is mitochondrial genetic and epigenetic changes, their interaction with nuclear genome, and mitochondrial dysfunction in chronic diseases and aging.

The goal of our research is to identify diagnostic and prognostic biomarkers for common chronic diseases such as cardiovascular diseases, cancer, type 2 diabetes mellitus; mental disorders etc. We use clinical samples such as serum/plasma, biopsies and whole blood for analysis and large databases, which include clinical information on patients.

MSc students

We often have thesis projects for Masters students within the projects conducted in our group. Please, contact Ashfaque Memon (Ashfaque.memon@med.lu.se) or Kristina Sundquist (kristina.sundquist@med.lu.se) for more details.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ashfaque Memon är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren