Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Current research interests

My work focuses mainly on identifying circulating biomarkers for early diagnosis and prediction of chronic diseases such as cardiovascular diseases, cancer, and mental disorders. I am investigating the role of markers of inflammation and endothelial dysfunction, circulating cell-free DNA, and miRNAs as predictors of these chronic diseases. Projects I am currently working on include the following:

  1. Identification of predictive biomarkers for risk assessment of recurrent venous thromboembolism
  2. Role of specific polymorphisms in genes associated with the fibrinolytic system in venous thromboembolism.
  3. Role of circulating cell-free DNA and miRNAs in cancer patients.
  4. Role of circulating miRNAs in major cardiovascular diseases such as myocardial infarction, venous thromboembolism, and stroke
  5. Role of circulating miRNAs in mental disorders

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ashfaque Memon är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren