Foto av Asta Cepaite Nilsson

Asta Cepaite Nilsson

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Asta Cepaite Nilsson, lektor i strategisk kommunikation vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet och programansvarig för kandidatprogrammen.

Fil Dr i medieteknik, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH (2006). Inom ramen för forskarutbildning medverkade jag i forskningsprogrammet Nyheter 2020 med publicerade rapporter om tidningsorganisationers bild av framtida nyhetsorganisation. 2006 lades doktorsavhandling fram vid KTH, med titel Medieproducenter och mediekonsumenter – i otakt? I avhandlingen studerade jag allmänhetens, annonsörernas och journalisternas bild av den tryckta tidningens framtid i förhållande till andra medier.

Forskningsintressen ligger huvudsakligen i den lokala journalistikens villkor och samhällsroll, i de lokala medieorganisationers strategiska kommunikativa arbete, medieentreprenörskap samt i mediekonsumtion- och produktion. Dessutom är jag intresserad av politisk strategisk kommunikation med fokus på medborgarengagemang och dess demokratiska funktion, hållbarhet i medborgardelaktighet samt hur den politiska kommunikationen visualiseras och representeras i medierna.

 

Undervisning

Mina arbetsuppgifter omfattar undervisning på alla nivåer, främst i ämnena organisationskommunikation samt politisk kommunikation. Jag handleder även examensarbeten på de två kandidatprogrammen Strategisk kommunikation och Strategisk kommunikation – digitala medier samt på masterprogrammet. Förutom aktiviteter på ISK medverkar jag i utbildning på LTH där jag undervisar i riskkommunikation samt på Institutionen för kommunikation och medier där jag handleder examensarbeten på journalistutbildningen.

Sedan oktober 2019 är jag programansvarig för ISKs kandidatprogrammen. Uppdraget innefattar såväl administrativa uppgifter som att arbetat med pedagogisk utveckling inom ramen för tvärvetenskapliga program.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Asta Cepaite Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren