Foto av Astrid Kander

Personlig profil

Forskning

Min huvudsakliga forskning bedrivs inom området miljöekonomisk historia. Forskningen rör
de inbördes förhållandena mellan ekonomisk tillväxt, innovationer, energi och CO2-utsläpp.
Forskningen spänner geografiskt över Sverige, Europa och hela jordklotet och tidsperioden är från 1800 fram till idag.  Handel och utsläpp som härör till denna har varit fokus av min forskning under senare år. Jag har även ett projekt om gränsjusteringar av utsläpp inom EU (Carbon border Adjustment) 

En annan del av verksamheten är innovationsforskning. Jag har med andra forskare etablerat en enhetlig litteraturbaserad innovationsdatabas över svenska och finska innovationer 1970-2013. Den kommer att kunna användas för att utvärdera policy-effekter, samarbeten, den samhälleliga betydelsen av innovationer och sambanden mellan forskning och utveckling (FoU), tillväxt och innovation.

Samverkan

Jag deltar i den svenska och internationella offentliga debatten genom föredrag, debattartiklar och radiointervjuer.

 

Undervisning

Jag undervisar på energi- och klimathistoria.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

 • Innovation
 • Klimatförändringar
 • Miljöhistoria
 • Hållbar utveckling
 • Energi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Astrid Kander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren