Foto av Astrid Kander
Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min huvudsakliga forskning bedrivs inom området miljöekonomisk historia. Forskningen rör
de inbördes förhållandena mellan ekonomisk tillväxt, innovationer, energi och CO2-utsläpp.
Forskningen spänner geografiskt över Sverige, Europa och hela jordklotet och tidsperioden är från 1800 fram till idag. Ekologiskt ojämnt handelsutbyte är i fokus för några av mina senare projekt.

En annan del av verksamheten är innovationsforskning. Jag har med andra forskare etablerat en enhetlig litteraturbaserad innovationsdatabas över svenska och finska innovationer 1970-2013. Den kommer att kunna användas för att utvärdera policy-effekter, samarbeten, den samhälleliga betydelsen av innovationer och sambanden mellan forskning och utveckling (FoU), tillväxt och innovation.

Samverkan

Jag deltar i den svenska och internationella offentliga debatten genom föredrag, debattartiklar och radiointervjuer.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • Innovation
  • Klimatförändringar
  • Miljöhistoria
  • Hållbar utveckling
  • Energi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Astrid Kander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren