Foto av Astrid Norén Nilsson

Astrid Norén Nilsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

My research examines Cambodia’s post-conflict reconstruction politics since the 1993 reintroduction of multi-party elections until present.

For my PhD research at the University of Cambridge, I explored the role of nationalist imaginings, discourses and narratives in Cambodia’s new political order. Based on this research, I published the monograph Cambodia’s Second Kingdom: Nation, Imagination, and Democracy (Cornell SEAP, 2016). For my postdoctoral research, I shifted to analyse Cambodia's political trajectory through the lens of citizenship. As part of the KITLV research project “From clients to citizens?”, I examined popular ideas of provision, political gift-giving, and citizen rights in the aftermath of the contested 2013 elections.

At Lund, I participated in the VR-funded research project "Civil Society Elites: New Perspectives on Civil Society in Cambodia and Indonesia" (2018-2020). I am currently the PI of a research project which looks at the impact of the pandemic on political developments in Cambodia (2022-24).  

Undervisning

Astrid supervises doctoral and masters' theses. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Astrid Norén Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren