Foto av Avo Reinap

Avo Reinap

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Sedan 1997, sista året i grundutbildning, mitt professionella intresse och forskningsinriktning har fokus på design för tillverknings av elektriska maskiner, ställdon och transformatorer med hämtat inspiration från materialutveckling och produktionsteknik. Efter disputation 2005 har forskningsfokus fördjup i numeriskt fält modellering och bredd över olika tekniska områden såsom fluiddynamik , högspänningsteknik , mätteknik i samband med de utvecklingsbehov i samband med elektriska drivsystem. Finita elementmodellering för elektromagnetism , mekanik och värmeöverföring av komponenterna i elektriska drivsystem är kärnan av forskningen i design för tillverkning med framtida inriktning på hållbar utveckling och komponenttillförlitlighet i ett system .

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Energiteknik
  • Annan elektroteknik och elektronik
  • Annan maskinteknik

Nyckelord

  • elmaskinkonstruktion
  • numerisk fältberäkning
  • produktion orienterat design

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Avo Reinap är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler