Foto av Axel Fredholm

Axel Fredholm

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

  • Utvecklingsstudier
  • Forskning om skolmiljöer
  • Våld i arbetslivet

Forskning och undervisning

Jag tog min doktorsexamen i sociologi vid Lunds universitet 2008 och är universitetslektor i sociologi. Jag undervisar huvudsakligen i utvecklingsstudier med inriktning mot migration, miljösociologi och socialpolitik. Min forskningserfarenhet grundar sig på studier av olika utvecklingsfrågor, särskilt folkligt deltagande, lokal demokrati och naturresursutnyttjande i förhållande till samhällsomvandling och politisk förändring i utvecklingsländerna. Jag har också arbetat för CGIAR med att utveckla nya metoder för utvärdering av jordbruks- och miljörelaterade projekt i utvecklingsländerna. För närvarande deltar jag i ett projekt som undersöker konflikter, sociala processer och arbetsmiljö i svenska skolor. Jag genomför också undersökningar om hot och våld på olika arbetsplatser i Sverige.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Sociologi
  • Lantbruksvetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Axel Fredholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren