Inget foto av Axel Gerdtsson

Axel Gerdtsson

Knuten till universitetet, Forskarstuderande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Axel Gerdtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry