Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research interests are in the areas of computational ​​continuum mechanics, nanomechanics and material modelling at nano- and macro scale, molecular dynamic simulation and peridynamics.

The aim of my research is to develop and implement material models for different classes of materials. Material properties emerge from phenomena on scales ranging from angstroms to meters. A multiscale treatment can provide a basis for an understanding of material behavior on different scales. The focus of my research work in the field of nano mechanics has been achieved through a continual and consequent shift of attention towards finer metric scales; from traditional continuum mechanics descriptions of materials, followed by mesoscale descriptions of material behavior on the scale of μm down to investigation of i.e. nanoindentation effects of mechanical behavior on the atomic level. All three metric scales are of interest to my research, with constant interaction in-between them.

 

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknisk mekanik
  • Materialteknik
  • Maskinteknik

Fria nyckelord

  • Material modelling
  • nanomechanics
  • simulation
  • mechanical properties
  • computational material science

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Aylin Ahadi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren