Personlig profil

Forskning

I am a post-doc researcher at School of Social Work, Lunds University. I did my Ph.D from Norwegian University of Sciences and Technology (NTNU - Trondheim). My Ph.D research is an ethnographic study on infant healthcare belief practices and social value of the child in rural Punjab. With a psychological anthropological perspective this research produced five articles related to native anthropology, social value of the child, and a magico-religious interpretation of infant health care belief practices. My post-doc research project is about social resilience among young adult migrants adults living in Sweden. This is a qualitative research exploring the lived experiences of young adult migrants. Recently I published my article “Conceptualizing social resilience in the context of migrants’ lived experiences” in Geoforum. I discussed the issues in conceptualization social resilience in migration studies, and proposed a definition of social resilience in this context.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Kulturgeografi
  • Socialantropologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Azher Hameed Qamar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren