Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My research activities mainly focus on three areas: 

• Glacier and snow impacts on water resources
• Machine learning applications in hydrology
• Satellite remote sensing in physical geography

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi
  • Vattenteknik
  • Fjärranalysteknik

Nyckelord

  • Hydrology
  • Glaciology
  • Machine Learning
  • Satellite Remote Sensing
  • Hydrological Modeling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Babak Mohammadi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler