Foto av Baojian Ding

Baojian Ding

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Baojian Ding är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap