Inget foto av Barbara Elmståhl

Barbara Elmståhl

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Barbara Elmståhl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Veterinary Science and Veterinary Medicine