Foto av Barbara Schulte

Barbara Schulte

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

Forsknings- och undervisningsområden:

  • internationell och jämförande pedagogik (med fokus på Kina/Ostasien)
  • utbildningssociologi
  • globalisering och utbildning

Pågående forskning och undervisning:

Mina kurser spänner över ett brett spektrum av teoretiska och metodologiska spörsmål inom samhällsvetenskaperna, och mer specifika ämnen som gäller pedagogik, utbildning och skolan (som t ex pedagogisk styrning och –policy, privatisering och kommersialisering av utbildningen etc.). Mina forskningsintressen innefattar transnationell styrning av utbildning, kunskapsöverföring (dvs. mellan Kina och ’väst’), socialt inkluderande och exkluderande genom utbildning, utbildning och utveckling, samt utbildning & IKT/IKT4E. I mina pågående forskningsprojekt studerar jag (1) privatskolor i det urbana Kina (med stöd från Riksbankens Jubileumsfond), (2) konsekvenserna av digitaliseringen av kinesisk utbildning och kompetensutveckling (finansierat av Vetenskapsrådet) och (3) policy och praxis av utbildning för etniska minoriteter i Sydvästkina (finansierat av Crafoordska stiftelsen).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Barbara Schulte är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler