Foto av Basel Al-Rudainy

Basel Al-Rudainy

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Basel Al-Rudainy är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemical Engineering

Material Science

Engineering