Inget foto av Basem Aloumar

Basem Aloumar

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Basem Aloumar är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren