Foto av Beata Borgström Bolmsjö

Beata Borgström Bolmsjö

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

The studies for my thesis focused on risk factors for drug related problems in the elderly such as malnutrition, renal dysfunction and the risk of misdiagnosis of heart failure.
After my PhD, my research has broadened in the field of geriatrics and deprescribing practice. My current research involves both comprehensive geriatric assessment, diabetes and neurocognitive disorders as well as e-health.
I am interested in both qualitative and quantitavtive methods for research.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Allmän medicin
  • Kardiologi
  • Endokrinologi och diabetes
  • Geriatrik

Fria nyckelord

  • e hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Beata Borgström Bolmsjö är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren