Foto av Beatrice Nyström

Beatrice Nyström

Fil.dr, Leg. psykolog, Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag arbetar som lektor i Utvecklingspsykologi på Instititutionen för psykologi vid Lunds universitet. Jag undervisar på Psykologprogrammet, där jag bland annat handleder i rapportskrivning, samtalsmetod och persolighetsbedömning. Jag trivs väldigt bra med undervisningen och med de studenter, tillika blivande psykologkollegor, som jag möter i mitt arbete på institutionen.

Jag disputerade i inledningen av 2017 på ämnet Temperamentets inverkan på barns risktagande. Jag är leg. psykolog med tidigare erfarenhet från bland annat mödra- & barnhälsovård, och skola. Vid sidan av undervisning på universitetet, jobbar jag deltid som klinisk psykolog inom pediatriken i Region Skåne, på Helsingborgs lasarett. I mitt kliniska arbete intresserar jag mig särskilt för barn med hjärtsjukdom, barn med epilepsi samt små barn med uppfödningsproblem. 

Forskningsområden

Temperamentets inverkan på barns risktagande.

Psykisk hälsa hos barn inom pediatrisk vård.

Utveckling av ett screening instrument för psykisk hälsa inom pediatrisk vård.

Långtidsuppföljning av svenska skolbarns självrapporterade välbefinnande.

Kontakta mig

 Tveka inte att kontakta mig med era frågor och funderingar.

 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • temperament, motivational systems, risk-taking, effortful control
  • Executive functioning
  • Pediatric care
  • Epilepsy
  • Feeding disorders, ARFID
  • Developmental psychology
  • Cardiovascular diseases

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Beatrice Nyström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren