Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Könskromosomer och artbildning

Jag doktorerade vid Lunds universitet 2003. Därefter fick jag ett Marie Curie fellowship och en tjänst som postdoc vid University of Edinburgh. Jag återvände till Lund 2006.

Sedan 2017 är jag professor i evolutionsbiologi vid biologiska institutionen. Jag är PI (Principal Investigator) i forskargrupperna Könsskillnadernas genetik och Molekylär ekologi och evolution. Jag är också PI vid BECC.

Min forskning följer två huvudspår: könskromosomer och artbildning. Könskromosomer och deras gener kodar för skillnader mellan hanar och honor. Jag och forskargruppen studerar könskromosomernas evolution.

Inom artbildningen intresserar jag mig särskilt för ekologisk artbildning och undersöker vilken betydelse som anpassning till olika miljöer har för processen när arter bildas, men jag forskar också på hur isolering påverkar artbildning. Hybridisering är ett annat område som jag studerar.

I min forskning använder jag populationsgenetik, kvantitativ genetik och populationsgenomik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bengt Hansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren