Foto av Bengt Jeppsson

Bengt Jeppsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Strålbehandling används allt oftare vid behandling av tumörer I lilla bäckenet (gyn cancer, ändtarmscancer, prostatacancer). Omkringliggande vävnader, som inte innehåller cancer skadas ofta och orsakar problem med blodiga diarreer, utvecklande av förträngningar i tarm, som svårbahandlade. Strålreaktioner I frisk vävnad är särskilt svåra vid bestrålning av argan med högt innehåll av tarmbakterier, då dessa läcker utanför tarmen och förvärrar inflammation. Eftersom strålbehandling alltid gores som planerad åtgärd finns möjlighet att förhindra och förminska skador I normal vävnad. Detta projekt försöker klarlägga skademekanismer I normal vävnad och olika sätt att resucera ,t ex genom att ändra bakt innehållet genom tillförsel av probiotika(nyttiga bakt) .

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bengt Jeppsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren