Foto av Bengt Olle Bengtsson

Bengt Olle Bengtsson

Professor emeritus

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bengt Olle Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences