Foto av Bengt-Olof Nilsson

Bengt-Olof Nilsson

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Knowledge on the impact of endogenous mechanisms, such as hormones, on the periodontitis and atherosclerosis disease process is limited. Both periodontitis and atherosclerosis are aggravated by estrogen deficiency, as occurs after menopause. We show recently, using the NHANES cohort, that post-menopausal women on hormone replacement therapy (HRT) have more teeth and less inflammation compared to those not on HRT and, furthermore, that the beneficial effect of HRT is dependent on sufficient plasma levels of vitamin D. Thus, we conclude that estrogen in combination with vitamin D has a protective effect on periodontal health, but the mechanisms are not understood. Importantly, we show vitamin D down-regulates pro-inflammatory cytokine expression, suggesting that it possess anti-inflammatory properties. We propose that vitamin D both potentiates estrogen-evoked anti-inflammation and promotes estrogen-induced stimulation of bone formation, i.e. preserves bone tissue and tooth attachment otherwise lost in periodontitis. We are intrigued by the dramatic up-regulation of the antimicrobial peptide LL-37 in response to treatment with vitamin D representing an alternative mechanism of action. The objective of this project is to unravel biological mechanisms explaining the protective effect of estrogen and vitamin D on periodontitis and atherosclerosis.  

Forskning

Parodontit (tandlossning) är en multifaktoriell, inflammatorisk sjukdom som orsakar stort lidande för patienten och stora kostnader för samhället. Den drabbar i allvarlig form c:a 10-15% av befolkningen. Förutom brist på oral hygien bidrar bl a rökning till sjukdomsutvecklingen, men även andra patofysiologiska mekanismer som involverar genetiska faktorer är inblandade. Vårt intresse riktas också mot arterioskleros och den inflammation i kärlväggen som uppkommer tidigt i sjukdomsutvecklingen. Hos kvinnor innebär avsaknad av hormonproduktion (östrogen och progesteron) efter menopaus (~51 år ålder) en ökad risk för både parodontit och hjärt/kärl sjukdom. Parodontit anses kunna motverkas med hormonsubstitution (HRT), men mekanismen som förklarar HRTs skyddande funktion är inte känd. Vår hypotes är att östrogen skyddar genom att hämma inflammation men att det krävs optimala koncentrationer av vitamin D för att den positiva effekten av HRT skall slå igenom. Syftet med detta projekt är att utreda bakomliggande mekanismer som förklarar hur östrogen och vitamin D agerar enskilt och tillsammans för att förebygga inflammatoriska sjukdomar. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Inflammation
  • östrogen
  • vitamin D

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bengt-Olof Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren