Inget foto av Benjamin Claréus

Benjamin Claréus

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om processen att upphöra med medvetet självskadebeteende mellan 15- till 25-års åldern. Framförallt är jag intresserad av vad som föranleder att en individ slutar skada sig själv, och upplevelserna av mental hälsa och välmående hos unga vuxna med levd erfarenhet av självskadebeteende. Jag arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metodologier ur ett kritiskt-realistiskt perspektiv. Detta betyder att jag antar att en individ kan agera så att den egna vävnaden skadas, men vi måste förhålla oss kritiska till självskadebeteendets betydelse, mening och definition både ur ett individ- och samhällsperspektiv. Mitt avhandlingsarbete är en del av det longitudinella projektet Självkänsla och Livssituation hos unga vuxna (SOL-2, länk).


Tidigare har jag arbetat med hur personer som lever med kronisk smärta upplever samt påverkas av sina relationer till sjukvården och Försäkringskassan.

Undervisning

Vid sidan av mina doktorandstudier har jag tidigare undervisat i kvalitativ och kvantitativ psykologisk forskningsmetodologi ur filosofiska, teoretiska, etiska och praktiska perspektiv. Just nu handleder jag inte uppsatser, men om du är intresserad av mitt ämne är du välkommen att höra av dig och jag kanske kan hänvisa dig vidare till en kollega med liknande intressen.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Benjamin Claréus är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren