Foto av Benjamin Claréus

Benjamin Claréus

Doktorand

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar generellt om mental hälsa och välmående, och jag arbetar med både kvalitativ och kvantitativ metodologi. Jag är särskilt intresserad av självskadebeteende (och framförallt hur personer slutar skada sig själva), hbtq+ personers hälsa och livsvillkor samt olika praktiker för kroppsmodifikation och utsmyckning inom en västerländsk kontext. Tidigare har jag arbetat med hur personer som lever med långvarig smärta upplever samt påverkas av sina relationer till sjukvården och Försäkringskassan.

Undervisning

Jag undervisar i kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodologi på grundläggande och avancerad nivå, bland annat ur filosofiska och praktiska perspektiv. Om du är en student på master- eller psykologprogrammet och är intresserad av att skriva en uppsats inom mina områden så är du välkommen att höra av dig.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Benjamin Claréus är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren