Inget foto av Benjamin Davies

Benjamin Davies

Doktorand

Personlig profil

Forskning

Jag forskar om politisk kommunikation i Folkrepubliken Kina, med Marina Svensson som handledare och Stefan Brehm som biträdande handledare.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Benjamin Davies är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren