Personlig profil

Forskning

Professor Ben Smith is an ecologist and ecosystem modeller at Department of Physical Geography and Ecosystem Science at Lund University. His research concerns terrestrial ecosystem functioning and interactions with climate, with a particular focus on the contribution of population and community processes to ecosystem dynamics.

From 2019, Ben has a primary appointment as Director of Research for the Hawkesbury Institute for the Environment, Western Sydney University, Australia. He retains a part-time  affiliation at Lund University.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Klimatforskning
 • Annan geovetenskap och miljövetenskap
 • Ekologi

Fria nyckelord

 • klimatförändringar
 • biogeokemi
 • ekosystem
 • modellering
 • vegetation
 • växtekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Benjamin Smith är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren