Foto av Bertil Halle

Bertil Halle

Professor emeritus

Personlig profil

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi
  • Biofysik
  • Den kondenserade materiens fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bertil Halle är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler