Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

My name is Bibiana Prinoth and I am a PhD student in the Department of Physics at Lund University. I started my PhD in September 2020 under the supervision of Jens Hoeijmakers on the analysis of high-resolution transmission spectra of ultra-hot Jupiters. 

Hot Jupiters offer a unique view into the nature of the planetary population in extra-solar systems due to their sizes, high temperatures and short orbits. A special class of these hot Jupiter-like planets - called Ultra-hot Jupiters - opens a window for broadening our understanding of atmospheric chemistry and thermal structure of the hottest extra-solar gas giants.  In my work, I aim at understanding and interpreting high-resolution transmission spectra of ultra-hot Jupiter planets obtained by spectroscopic observations. The goal is to investigate the atmospheres of the hottest known exoplanets. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bibiana Prinoth är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren