Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I am a PhD candidate in Ethnology and a member of the Agenda 2030 Graduate School. My research focuses on pastoral cultures in East Africa and their interaction with Development initiatives.

As part of the graduate school, my research is focused on evaluating how well the Sustainable Development Goals (SDGs) are implemented on the ground. Specifically, I am looking into how well development agencies understand and integrate pastoral cultures into their development agendas. My research advocates for making room for the voice of pastoral communities in the production and evaluation of development agendas that concern their well-being. To this end, I have teamed up with a filmmaker and a grassroots NGO in Kenya to create Hekima, a project to connect Development practitioners with marginalised voices.

My research interests include tribal identity, human-nature relations and perceptions of knowledge.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Etnologi

Fria nyckelord

 • etnologi
 • Pastoralism
 • Relationer mellan människor och naturen
 • kulturanalys
 • Afrika
 • Ontologi
 • Fenomenologi
 • Etnisk identitet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Billy Jones är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren