Inget foto av Birger Pålsson

Birger Pålsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birger Pålsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap