Inget foto av Birgitta Abrahamsson

Birgitta Abrahamsson

Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birgitta Abrahamsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology