Foto av Birgitta Nordquist

Birgitta Nordquist

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Birgitta Nordquist är universitetslektor och har en doktorsgrad i Installations- och klimatiseringslära.

Forskningens huvudsakliga inriktning är inomhusklimat och ventilation i byggnader. En stor del av forskningen har behandlat främst skolor, förskolor och bostäder. Studier av både mekanisk samt naturlig ventilation har utförts både i form av teoretiska beräkningar och utvecklande av analytiska modeller samt mätningar. Mätningar av främst det termiska och hygienska klimatet har även utförts i ett antal studier. Flera studier berör hur tekniska lösningar kan utformas för att nyttiggöra så mycket förnybar energi som möjligt. Pågående forskningsprojekt berör inneklimat, energi och vädring i nybyggda energieffektiva flerbostadshus respektive befintliga 70-tals flerbostadshus samt projekt kring hållbara ventilationslösningar vid renovering av befintliga byggnader. Resultaten i flera projekt har visat att interaktionen med människorna är en viktig aspekt som måste beaktas. Det övergripande målet har alltid varit att bidra till att skapa en hälsosam innemiljö.

Undervisning

Birgitta Nordquist har sedan 1993 undervisat i kurser för civilingenjörer, arkitektstudenter, lantmätare samt miljöskyddsstudenter vid Lunds universitet. Är för närvarande kursansvarig för Installationstekniksdelen i fem kurser. Föreläser främst om inomhusklimat, ventilation och energiaspekter i byggnader. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Husbyggnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birgitta Nordquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren