Foto av Birgitta Nyström

Birgitta Nyström

Professor, Professor

Personlig profil

Forskning

I am professor of Private Law. I am working as a researcher and teacher in Labour Law and Business Law at the faculty of Law, Lund University. My main research areas are Swedish and Nordic Labour Law in a European and globalized perspective. I am especially interested in collective Labour Law and industrial relations. From my viewpoint, Labour Law is important  in a business related perspective.

Yrkesarbete

I have worked as a practitioner of Labour Law and have extensive and good connections with Labour Law practitioners. I have been an Inquiry Chair or Expert in several Governmental Inquiries (SOU) and I am one of the 15 Experts in The European Comittee of Social Rights; Council of Europe's regulatory body for the European Social Charter.

Undervisning

I take a great interest in teaching at Lund University, and have taught at other Universities in Sweden and abroad.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • civilrätt
 • Arbetsrätt
 • industrial relations
 • EU law
 • EU-rätt
 • Labour Law
 • employment law
 • Comparative law
 • Private international labour law

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birgitta Nyström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren