Foto av Birgitta Ramgren

Birgitta Ramgren

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Avhandlingens titel: Icke invasiv diagnostik av hjärnans kärl.  (Non-invasive diagnostic methods of intracranial vessels).

Bakgrund
Nya terapeutiska metoder, som intravenös trombolys, intra-arteriell behandling av ischemiskt stroke samt endovaskulär behandling av intrakraniella aneurysm och kärlmissbildningar, har ställt ökade krav på icke invasiv diagnostik för patientselektion till de olika terapiformerna. Den tekniska utvecklingen av datortomografi (CT) och magnetkameraundersökning (MR) har varit mycket snabb och har väsentligt förbättrat möjligheterna till högkvalitativ icke-invasiv kärlutredning.

Målsättning
Att optimera tekniken för icke-invasiv intrakraniell kärlutredning med CT och MR.
Att värdera teknikernas diagnostiska kvalité jämfört med gold standard (digital subtraktionsangiografi, DSA).

Delprojekt 1: Jämförelse av diagnostisk säkerhet av endovaskulärt behandlade intrakraniella aneurysm med MR angiografi, dels 1.5T och 3T utan intravenös kontrast samt 3T med intravenös kontrast, jämfört med digital subtraktionsangiografi (gold standard)

Delprojekt 2: Jämförelse av betydelsen av kontrastmedelskoncentration och rörspänning, vilka är två viktiga parametrar vid kärlundersökning på CT, för undersökningskvaliteten vid CT angiografi av hjärnans kärl.

Delprojekt 3: Jämförelse av diagnostisk bedömning av CT angiografi av hjärnans kärl i förhållande till digital subtraktionsangiografi (gold standard) samt bedömning hur säker bedömningen är gällande uteslutande eller bekräftande av aneurysm vid icke-traumatisk subarachnoidalblödning.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birgitta Ramgren är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren