Personlig profil

Forskning

My research interest is mainly in the relation between aerosol particles and clouds. I study the interaction between the aerosol particles nad water vapour, both at supsaturation of water vapour and cloud droplet formation. The work is experimental, both in the lab and the field.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Meteorologi och atmosfärforskning
 • Miljövetenskap
 • Annan fysik
 • Klimatforskning

Fria nyckelord

 • aerosol
 • moln
 • klimat
 • sot

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren