Inget foto av Birgitta Wästberg

Birgitta Wästberg

Timlärare, Dr med vet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är inriktad på psykisk ohälsa och utvärdering av aktivitetsbaserade interventioner. De senaste åren har jag varit engagerad i utvärdering av programmet Kultur och hälsa för personer med långvarig psykisk ohälsa i Blekinge. Kultur och hälsa erbjöd gruppbaserade aktiviteter inriktade på kulturella och kreativa aktiviteter, naturbaserade, respektive fysiska aktiviteter. Vidare fick jag möjlighet att utvärdera en nystartad trädgårdsterapi i Blekinge. Jag har varit med och utvärderat ReDesigning Daily Occupations, ReDOTM, för personer med långvariga aktivitetsproblem pga stress, vilket också var en del av min doktorsavhandling. Utveckling av bedömningsinstrument har varit en annan del av min forskning. Jag är särskilt intresserad av vad det är som upplevs bidra till en förbättrad hälsa och ett ökat aktivitetsengagemang hos personer, samt implementeringsprocessen i klinisk verksamhet.

Undervisning

Jag har undervisat vid Lunds universitet på deltid under många år och bland annat varit kursledare, examinator, föreläsare, handledare, samt hållit i seminarier och workshops. I undervisningsuppdraget har ingått utveckling av nya och befintliga kurser, pedagogisk fördjupning och utveckling. Nu arbetar jag som timanställd vid Inst HVS.

Yrkesarbete

Under största delen av min undervisnings- och forskningstid har jag också innehaft andra uppdrag parallellt. Jag har arbetat som chefarbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus Malmö-Lund 2011-2021, koordinator vid Primärvården Skånes FoUU 2001-2009, varit funktionsföreträdare och arbetat kliniskt som arbetsterapeut innan dess. Andra uppdrag har varit att arbeta med samverkan på lokal och nationell nivå. I februari 2021 gick jag i pension från chefarbetsterapeutuppdraget och är sedan dess timanställd vid Skånes universitetssjukhus, Avd strategisk omvårdnadsutveckling. Samverkan mellan olika aktörer samt att utveckla den kliniska verksamheten i enlighet med aktuell forskning och evidens tillsammans med dem som arbetar kliniskt, är min ledstjärna.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • arbete
  • Bedömning
  • Vardagsaktiviteter
  • Klienters upplevelser
  • Utvärdering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Birgitta Wästberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren