Foto av Bitte Rydeman

Bitte Rydeman

Knuten till universitetet, Leg logoped

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 • Annan hälsovetenskap
 • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Fria nyckelord

 • rehabilitation engineering
 • speech and language pathology
 • augumentative and alternative communication
 • universal design
 • assistive technology
 • cognitive design
 • Case - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bitte Rydeman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren