Björn Östbring

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fil. dr i statsvetenskap och recensionsredaktör för Statsvetenskaplig tidskrift. Undervisar på grundkursen i statsvetenskap samt handleder uppsatsstudenter. Min forskning handlar om migration, nationalism och politisk ordning.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Fria nyckelord

  • migration
  • nationalism
  • political theory

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Östbring är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler