Foto av Björn Östenson

Björn Östenson

PhD student, Knuten till universitetet

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Östenson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions