Foto av Björn Almström

Björn Almström

Forskare

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Almström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi