Foto av Björn Arvidsson

Björn Arvidsson

Knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har tidigare varit involverad i ett projekt om kaskadeffekter i krissituationer och är för närvarde del av CenCIP. CenCIP är ett nyligen startat forskningscenter vid Lunds Universitet som fokuserar på kunskap och förståelse för samhällsviktiga verksamheter och hur man bäst skyddar dem. 

Undervisning

Jag har undervisat inom både brandsäkerhet och riskhantering med kurser såsom: Branddynamik, Brandkemi och explosioner, Riskanalysmetoder och Riskhanteringsprocessen. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Övrig annan teknik

Fria nyckelord

  • Risk Governance
  • Risk Management
  • Critical Infrastructures
  • Decision-making

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Arvidsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler