Foto av Björn Axel Johansson

Björn Axel Johansson

Knuten till universitetet, MD PhD, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Fortlöpande undervisning på Termin 9 Läkarprogrammet

Forskning

  • Registrering av samsjuklighet och automatisk feedback av mående med hjälp av applikation (Blå Appen)
  • Brukarstyrda inläggningar inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • ECT - nationell uppföljningsstudie
  • Autismspektrum inom heldygnsvården
  • Gaming och gambling bland barn och ungdomar

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Axel Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren