Foto av Björn Axel Johansson

Björn Axel Johansson

knuten till universitetet, MD PhD, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Undervisning

Fortlöpande undervisning på Termin 9 Läkarprogrammet

Forskning

  • Registrering av samsjuklighet och automatisk feedback av mående med hjälp av applikation (Blå Appen)
  • Brukarstyrda inläggningar inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • ECT - nationell uppföljningsstudie
  • Autismspektrum inom heldygnsvården
  • Gaming och gambling bland barn och ungdomar

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Axel Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren