Foto av Björn Bergenståhl

Björn Bergenståhl

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen: Kolloidala livsmedel, Emulsioner, Lipidteknologi, Pulverteknologi och läkemedelsteknologi.

Har deltagit i kapacitetsuppbyggnadsprojekt tillsammans med universitet i Bolivia, Mozambique och Kambodja.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan kemiteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Bergenståhl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren