Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Information om mina intressen och min forskning finns på den engelska versionen av denna sidan.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fria nyckelord

  • bevarandebiologi
  • jordbruk
  • biodiversitet
  • pollinations biologi och service
  • biodling
  • pestisider
  • skördavkastningens kvantitet och kvalite
  • klimat förändringar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Klatt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren