Personlig profil

Forskning

My research interests cover networked and distributed systems, especially wireless systems and resource management. I currently focus on different aspects of medium access control in unlcensed spetrum systems such as the IEEE 802.11 family of standards. I am interested in researching performance bounds and improvements to the generally chaotic nature of these systems through performance modeling and optimisation strategies. I have also worked with vehicular networks and risk modelling / mitigation in road traffic networks. 

I am also interested in architectures for distributed systems and their application to mobile systems. Especially, I want to know more about the relative advantages/disadvantages of mobile edge cloud compting, content management and distribution and the possibilities of sharing resources in a dynamic and mobile environment.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Telekommunikation

Fria nyckelord

  • Distributed systems
  • computer and communication networks
  • computer simulation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Landfeldt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren