Foto av Björn Lundin

Björn Lundin

Knuten till universitetet

Personlig profil

Forskning

Intresseområden

Muskuloskeletal radiologii generellt
Muskuloskeletal MR särskilt

Pågående projekt

 • UPPDATERING PÅGÅR

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Klinisk medicin
 • Radiologi och bildbehandling
 • Hematologi
 • Pediatrik

Fria nyckelord

 • radiologi
 • diagnostisk radiologi
 • Hematologi
 • pediatrik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Lundin är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren