Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Arbetar framförallt med primära fettceller i relation till cellexpansion och diabetes. Gör framförallt mikroskopi, fluorescens i form av konfokal och TIRF. Är också väldigt intresserad av elektronmikroskopi applikationer.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cell- och molekylärbiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Morén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren