Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Vår forskargrupp arbetar för att hitta nya möjligheter till behandling, diagnostik och prediktion av blodcancersjukdomar och immunologiska sjukdomar. Unikt för forskargruppen är att vi kombinerar matematisk modellering med storskalig genetik för att identifiera predisponerande gener och terapeutiska mål, som sedan utvärderas experimentellt.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Medicinsk genetik
 • Hematologi
 • Bioinformatik (beräkningsbiologi)
 • Immunologi inom det medicinska området
 • Cell- och molekylärbiologi
 • Klinisk laboratoriemedicin

Nyckelord

 • Hematologi
 • Genomik
 • Bioinformatik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Nilsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren